13 nye genetiske risikofaktorer for AMD funnet

Forskere har isolert 13 nye genetisk betingede risikofaktorer for AMD. Det kan gi oss større forståelse for den biologiske prosessen som fører til tilstanden, og bidra til nye behandlingsmetoder av den alvorlige øyesykdommen.

Bildet viser en relativt langtkommet AMD der endringene sentralt er markerte. Dette påvirker pasientens syn! Bildet er tatt av optiker Erik Robertstad.
Optometry Today melder også at funnene kan få betydning for utviklingen av medisiner.

Studien ble ledet av det internasjonale AMD Genomics Consortium, og forsøkspersonene bestod av 43 000 mennesker av i hovedsak europeisk herkomst. 23 000 av disse hadde øyesykdommen makuladegenerasjon, AMD.

Blant forskerne som deltok var representanter fra Moorfields Eye Hospital og University College  i Londons øyeavdeling.

Professor John Yates ved Moorfields Eye Hospital sier det har vært en spennnende prosess i å identifisere genetiske faktorer som kan påvirke AMD.

– Det gjør oss bedre i stand til å finne årsakene til denne alvorlige tilstanden, og kan bidra til å utvikle nye medisiner.

Funnene er publisert i Nature Genetics.

Les oppslaget i Optometry Today her