177 søkere til optometri

Det er dobbelt så mange som har optometri som førstevalg enn det er studieplasser.

(Illustrasjonsfoto: Mathias Lindø)

Slik er tallene

I år har det vært en nedgang i antall søkere til høyere utdanning generelt på 12 prosent.

Nedgangen for bachelor i optometri er på 11,5 prosent.

Med 177 søkere til 90 studieplasser, er det dermed fortsatt god søkning til optikerutdanningen med to søkere som har optometri på førsteplass for hver studieplass.

Det har vært en stor økning i antall søkere til master i optometri og synsvitenskap som deltidsstudium (29 søkere).

Denne økningen skyldes søkning fra internasjonale studenter, og det er ikke sikkert alle disse er kvalifisert for opptak, sier instituttleder Bente Monica Aakre.

Det er 17 som har søkt seg til Europeisk Diplom, det er flere enn i fjor, men det burde vært enda, ifølge Aakre.