5 råd for kloke valg

Norges Optikerforbund har utarbeidet en liste på 5 tiltak for å gjøre kloke valg for pasientens beste etter å ha mottatt tusenvis av innspill fra medlemmer og bransje.

Fra workshop for Gjør kloke valg under Fagkonferansen i Tromsø 2019 (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Tilpassede valg

Gjør kloke valg er den norske versjonen av kampanjen Choosing wisely. Hensikten er å redusere overbehandling og overdiagnostikk i helsesektoren. Norges Optikerforbund er en av flere samarbeidspartnere.

Nå er en liste på fem tiltak publisert og begrunnet med innspill fra i hovedsak NOFs medlemmer i løpet av siste to år.

Innspillene er kommet inn blant annet i form av høring, workshop, møter med undergrupper og samarbeidspartnere som Universitetet i Sørøst-Norge.

Optikere skal gi individuelt tilpasset synshjelp og i mindre grad følge standardiserte prosedyrer. Det er nøkkelpunkter i de fem rådene som nå er gitt:

Unngå standardiserte oppfølgings- og innkallingsrutiner som ikke ivaretar individuelle behov.

Unngå henvisning på mangelfullt grunnlag

Unngå henvisning til spesialisthelsetjenesten hvis tilstanden ikke kan behandles eller krever aktiv oppfølging, eller at pasienten ikke ønsker eller ikke er motivert for behandling

Unngå ukritisk bruk av avansert avbildningsteknologi

Unngå håndtering av pasienter i standardiserte systemer som ikke ivaretar pasientens individuelle behov

Les mer om punktene og begrunnelse på nettsiden til Gjør kloke valg, klikk her!