Slagrammede må få synshjelp

Partiene på Stortinget blir bedt om å programfeste bedre oppfølging av synet til alle som rammes av slag. Nær 1 av 4 som får slag, opplever synsproblemer eller problemer med å lese og skrive.

Professor Helle K. Falkenberg leder forskningsnettverket NorVis som jobber tverrfaglig med hjerneslag og syn (Foto: Rolf Magnus W. Sæther)

Ber politikerne om hjelp

I en kronikk i Dagens Medisin tar professor Helle K. Falkenberg ved optikerutdanningen, generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag og Arild Hagen, leder i interessepolitisk utvalg i Norges Blindeforbund, til orde for en slik programfestet rett.

I dag blir synshemminger ofte oversett i slagbehandlingen og det er store distriktsforskjeller i hvordan synsvansker fanges opp etter et hjerneslag.

17 prosent får synsproblemer som synsfeltutfall, mens 24 prosent får problemer med å lese eller skrive tre måneder etter et slag.

Mange synsproblemer går under radaren, fremholder kronikk-forfatterne. Nå er det på tide at Norge får en ordning for tverrfaglig synsrehabilitering på plass for de som rammes av slag.

Les kronikken her i Dagens Medisin