600 000 nordmenn må fornye førerkortet

Hvordan berører dette optikeren?

NRK Vestfold hadde i går en nyhet rundt dette tema. Sekretariatet hos NOF og SI har også merket at det er interesse rundt dette med utfylling av skjema til førerkort (NA0202). Dette har selvfølgelig med økende antall personer som i løpet av sommer og høst 2011 vil ha behov for fornyelse samt at det fra 1. Juli 2010 kom nye krav i forhold til synsfelt (alle klasser) samt at det ble innført en liberalisering i forhold til visuskraveme i de tyngre klassene (klasse 2 og 3).
 

Myndighetene har gjort selve Førerkortforskriften lett tilgjengelig på nett. Det er også utarbeidet regler og veileder for å presisere den jobb som skal utføres av helsepersonell i forbindelse med førerkortsaker.  Finn veilederen her.
 

Som optiker er det verdt å merke seg at veilederens side 61 og 62 er spesielt interessante da disse forteller i pkt 13 om krav til synsfelt og i pkt 14 om visuskrav. Når det gjelder synsfelt er det kommet med en presisering rundt sentralt synfelt. Visuskravet i klasse 2 og 3 er liberalisert da laveste visus på dårligste øyet nå kan være 0.1 mot 0.5 tidligere. Se også punkt 14.2 som forteller om Donders som screeningstest i forhold til synsfeltundersøkelse. Er du i tvil eller har mistanke om sentrale synsfeltsdefekter skal det foretas mer nøyaktige undersøkelser av det sentrale synsfelt. Enten ved perimetri eller andre metoder, alternativt henvises det andre optikere eller øyelege som kan foreta disse undersøkelsene hvis du ikke har utstyr eller kompetanse selv. Det anbefales å lese veilederen grundig for å oppnå en totalforståelse for det ansvaret en påtar seg i førerkortsaker.

Optiker kan fylle ut synsdelen av NA0202 ved søknad om førerkort. Husk å stemple med godkjent stempel! Norges Optikerforbund er ikke kjent med at NA0202 skjemaet foreligger i oppdatert utgave, og det vil derfor være situasjoner der du kommer i konflikt med innholdet i skjemaet sett i forhold til nye regler fra 1. Juni 2010.

Det er kjent at det har vært saker der personer med godkjent syn etter nye regler har blitt underkjent hos lege. Disse har da gått til sin optiker som har måtte presisere ovenfor pasienter og lege at det er nye krav som gjelder. Som optiker må en være oppmerksom på at dette er situasjoner der en skal ha satt seg inn i det nye regleverket på en god måte. Mister en person førerkort i tyngre klasser på feil grunnlag kan denne påføres betydelig kostnader hvis det blir nødvendig å ta sertifikatet på nytt med ny førerprøve.
 

Norges Optikerforbund har arbeidet opp mot myndighetene i forhold til nytt skjema som er tilpasset det nye regelverket. Temaet er også diskutert med øyelegene i NOF-NOF utvalget som deler optikernes syn at det nå foreligger et regelverk som det ikke foreligger ferdig utarbeidede skjema for. Hvordan nye visuskrav og synsfeltskrav skal håndteres er også diskutert. Håndteres situasjonen som angitt ovenfor bør en være på trygg grunn.
 

Artikkelen fra NRK Vestfold: trykk her
Se også linken i denne artikkelen som går til Statens Vegvesen.

Ønsker du å diskutere temaet på Optometriforum klikker du her