Gode nyheter for de med diabetes?

Optikere møter mennesker med diabetes:
Optikere i klinisk praksis møter stadig flere med diabetes. Fagmiljøet har hatt fokus på denne pasientgruppen over år da det er kjent at dette er en pasientgruppe som øker i befolkningen samt at øyerelaterte komplikasjoner er godt kjent hos disse.
 

Ca 24 – 36% av de med diabetes har ulike former for retinopati. Andel med retinopati ved nyoppdaget diabetes er 16%. Av alle med diabetes opplever 13% å få synstruende retinopati (tall hentet fra en artikkel i Optikeren 5/2009 av Stein Bruun)
 

Møter du pasienter i din praksis med kjent diabetes som ikke har vært til en grundig fundusundersøkelse, skal du forberede pasienten på at dette er en del av fremtiden: det å passe på hvordan øyebunnen ser ut. Screening for diabetesretinopati er kjent kostnadseffektivt og samfunnsnyttig. En ting er å tenke på samfunnsregnskapet, et annet viktig aspekt her er enkelmenneskene og deres mulighet for å påvirke sin egen fremtid.
 

Hos pasienter med diabetes kan det sannsynlig aldri poengteres godt nok hvor viktig det er at de selv må ta ansvar for å følge opp egne blodukkerverdier for om mulig å hindre utvikling av synstruende diabetesretinopati. Les mer om dette på Diabetesforbundets nettsider.
 

Som optiker bør en ha en klar formening om hvordan oppfølgningen av diabetespasienter foregår i det området en praktiserer. Sannsynlig er det lokale forskjeller på grunn av geografi, folketetthet, samarbeid mellom fastlege og pasient, tilgjengelighet hos øyelege i privat og offentlig sektor med mer. Sørg for å forhøre deg om hvordan den enkelte pasient med diabetes følges opp i helsesystemet. Hvis det ikke er noen form for oppfølgning bør du sørge for at dette opprettes.
 

Den teknologiske utviklingen har gitt et kraftig løft i livssituasjonen til pasienter med diabetes. Tenk hvordan det var å leve med tilstanden før insulinet ble tilgjengelig? Utvikling av medikamenter samt ulik teknologi har gjort hverdagen for mennesker med diabetes lettere. Men det er ennå langt frem til at en med diabetes skal la være å ta hensyn til egen helse.
 

Les mer om den norske oppfinnelsen her.