Å gi dårlige nyheter

I seks tidligere nyheter har vi fulgt Sarah Morgans tanker og meninger rundt dette med å kommunisere. Den syvende og siste artikkelen i serien handler om å gi de dårlige nyhetene. Hva sier man når det er funn som ikke bare er positive?

 

I anamnesen bør en avdekke hvorfor personen møter til synsundersøkelse. Kanskje forventer pasienten en dårlig nyhet? Hva forteller de deg som du kan benytte til å gjøre besøket så godt som mulig?

 

Den kjennskapen du har til pasienten vil hjelpe deg med å kommunisere på en god måte. Kjent historikk både i forhold til øyne og synet, men også medmenneskelige faktorer kan bidra til å gjøre det vanskelige litt lettere. Morgan sier i artikkelen at det er viktig å forberede seg ved blant annet å lese i gjennom tidligere journaler.

 

Husk at pasienten ikke kan vite noe om noe de ikke vet. Det er din oppgave som helsepersonell å informere og forklare slik at den enkelte er informert og forstår hva du formidler. Dette er en plikt som profesjonell. Sett deg gjerne i pasientens situasjon – og kommuniser deretter.

 

Les mer i originalartikkelen i Optometry Today på sidene 46 til 48.