Åpen høring: Leve hele livet

Det er behov for at optikere og kommunal helsetjeneste blir knyttet tettere sammen. Optikere har kunnskap om syn som ofte mangler i kommunene. Mandag deltar Norges Optikerforbund i den åpne høringen i Stortinget «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre».

Generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund deltar i den åpne høringen på Stortinget mandag og tar utgangspunkt i forsiden på Stortingsmeldingen: Øynene (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Skriftlig og muntlig høringssvar om eldre og syn

I det skriftlige høringssvaret legger Norges Optikerforbund vekt på at endret syn er en naturlig del av aldringsprosessen. Syn og hørsel svekkes i betydelig grad gjennom livet og endringene starter tidlig, lenge før man defineres som gammel.

Svekket syn kan få en rekke fysiske og psykiske utfordringer. Det kan skape problemer i trafikken og føre til fallulykker.

NOF ønsker bedre kunnskap om syn i kommunal helsetjeneste og et tettere samarbeid mellom kommunal helsetjeneste og lokal optiker.

De fleste eldre ønsker å bo hjemme og da er godt lys viktig hos alle som mottar kommunale helsetjenester.

Både hjemmeboende eldre og eldre som bor på institusjon bør få synsoppfølging, mener Norges Optikerforbund.

Les hele høringssvaret her

Norges Optikerforbund har sitt innlegg for Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget mandag klokken 1543-1546, med påfølgende felles spørsmålssekvens. Det er en rekke fag- og interesseorganisasjoner som deltar i denne høringen.

På Stortingets nett-tv kan du se sesjonen. Klikk her