På vei mot bedre bransjestatistikk

Synsinformasjon jobber for å få plass pålitelige bransjetall for hele optikerbransjen. Denne uken var optikerkjedene og andre sammenslutninger samlet til informasjonsmøte i Oslo med et av de verdensledende analyseselskapene, GfK.

Vesa Paldanius fra GfK fortalte at i Finland fikk man på plass bransjetall for hele optikerbransjen på et halvt år (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Snart på plass?

I mange år har det blitt jobbet med å få gode bransjetall for optikerbransjen i Norge, derfor inviterte Synsinformasjon til et oppstartsmøte hvor representanter fra det fleste kjedene var tilstede.

Vesa Paldanius fra analyseselskapet GfK presenterte en modell for hvordan datainnsamlingen kan foregå fra hver enkelt kjede og butikk, og hva som skal til for å få tall av god kvalitet.

GfK lager slike analyser fra flere europeiske land, blant annet i våre naboland Sverige og Finland.

Synsinformasjon gjennomfører regelmessig større eller mindre omnibus undersøkelser som eksempelvis Forbrukerundersøkelsen som kartlegger mange forhold rundt nordmenns bruk av synshjelpemidler, men det finnes for eksempel ikke tall på hvor mange nordmenn som er nærsynte eller langsynte – eller hvor mange barn som får gjennomført synsundersøkelse.

Fagtidsskriftet Optikeren har gjennom en årrekke publisert regnskapstall , men dette gir ikke en innsikt i solgte varer og tjenester. 

– Det er i alles interesse å få mer tilgjengelig data og vi håper å komme i gang med dette så fort som mulig, sier daglig leder Per Kristian Knudsen i Synsinformasjon.