Årets viktigste forsendelse

En rikholdig pakke lesestoff er på vei til alle medlemmer i Norges Optikerforbund. Ta kontakt med oss om du ikke har fått den i løpet av den neste uka.

Pakken inneholder følgende: Årsmeldinger for Norges Optikerforbund og Synsinformasjon, program for Fagkonferansen i Molde og årets første utgave av Fagtidsskriftet Optikeren (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Fire trykksaker i en pakke

I årsmeldingene til Norges Optikerforbund og Synsinformasjon får du med deg høydepunkter fra organisasjonenes virksomheter i 2017. Her ser du også mange bildeglimt fra en del av det som skjedde i fjor.


Råd, utvalg og komiteer presenterer sitt arbeid, og årsmeldingene gir et viktig blikk inn i alt det som foregår i løpet av et år.


Programmet for Fagkonferansen er viktig og nyttig lesestoff! Se det allsidige programmet og bli motivert til å melde deg på landsmøtehelga i Molde i april. Påmeldingen er nå åpen.


I Optikeren kan du bli oppdatert på nyheter og aktuelle saker som angår din hverdag. Vi har vært med på det store fengselsprosjektet der optikere har gjort en viktig innsats for innsatte i Oslo fengsel.


Men: Får du ikke den plastpakkede forsendelsen fra oss, er det viktig at du tar kontakt – slik at vi kan ettersende disse trykksakene. Sjekk også at vi har registrert riktig adresse på deg på våre medlemssider.


Du kontakter oss enklest på epost: synsinfo@optikerforbund.no, eller telefon 23 35 54 50 (mellom 08-15 på hverdager).


Forsendelsen leveres med bud og post, og de fleste skal ha fått pakken innen fredag – senest midten av neste uke.