Bekymret for barna

Hvis redusert syn ikke fanges opp hos barn, kan det føre til permanent skade eller dårlig syn. Britiske fagfolk er bekymret for at kun hvert fjerde barn tar synsundersøkelse som er dekket av det offentlige.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Oppsiktsvekkende funn

Tall fra britiske helsemyndigheter viser at 9 av 10 barn blir vaksinert, 7 av 10 går regelmessig til tannlege, men kun 1 av 4 vil få gjennomført en synsundersøkelse.

– En undersøkelse i barndommen er viktig, for hvis ikke redusert syn fanges opp når barnets syn er under utvikling, kan synet bli permanent redusert selv om barnet får korrekt tilpassede briller, sier ortoptist Anna Horwood fra University of Reading til magasinet Raconteur.

Anbefalingen fra britiske myndigheter er at barn bør få synet undersøkt når de er 4-5 år. Da kan flere tilstander (som amblyopi) behandles før det er for sent. Da kan også barn som trenger briller, få det før de begynner på skolen.

I Storbritannia dekkes utgiftene til synsundersøkelse av barn gjennom National Health Services (NHS).

Selv om det ikke rammer mer enn 50 britiske barn i året, er synsundersøkelse også  viktig for å avdekke kreft i øyet (retinoblastoma). 

I Storbritannia har antallet nærsynte skolebarn blitt mer enn fordoblet siden 1960-tallet. Da var 7,2 prosent nærsynte, nå er 16,4 prosent det. Stadig mer forskning går i retning at en viktig årsak til denne utviklingen er at barn tilbringer mindre tid ute enn før.

Les hele artikkelen hos magasinet Raconteur