Bidra med kontaktlinsetall!

Er du optiker som tilpasser kontaktlinser? Da bes du delta i viktig kartlegging til internasjonal undersøkelse. 

Ann Elisabeth Ystenæs (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Viktig kartlegging

Norske optikere inviteres til å samle inn data for kartlegging av kontaktlinsetilpassinger for 2023. Dette er en årlig undersøkelse der Norge har deltatt siden oppstarten i 2001.


 
Besvarelse av undersøkelsen skjer ved utfylling av et skjema du kan laste ned her.

Skriv gjerne ut skjemaet, og ha det lett tilgjengelig for utfylling på synsprøverommet. 

Skriv inn detaljene for de ti første påfølgende linsetilpassingene du foretar (nytilpassinger og retilpassinger).

Ferdig utfylt skjema sendes til Ann Ystenæs ann.elisabeth.ystenas@usn.no (se skjemaet for fullstendig informasjon).

Frist for innsending av skjema er innen utgangen av august.

Undersøkelsen publiseres i Contact Lens Spectrum i januar påfølgende år (søk International Contact Lens Prescribing).

Les mer på USNs nettside her