Bli med på Verdens synsdag!

DU kan bidra til at noen som virkelig trenger hjelp ser best mulig. I dag er det Verdens synsdag. Les mer om dagen her!

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Dagen markeres over hele verden og av en rekke organisasjoner

Vi oppfordrer deg til å Vippse penger til NOF GIR SYN 571 686.

Pengene som samles inn går til å støtte opp om optikerutdanningen i Moldova. Første kull optikere fikk sine diplomer i sommer. Men det er et stort behov for flere, for i dette landet fantes det ikke optikere tidligere.

Vær kreativ, gi verdien av en synsundersøkelse eller finn på noe der du er som kan gi velkommen støtte til utdanningen i Moldova!

På verdensbasis er tema for årets kampanje Love your eyes, det folk blir oppfordret til å få undersøkt synet sitt og få tilpasset hjelpemidler. Oppfordringen er også at barn skal tilbringe mer tid utendørs for å unngå å bli nærsynte.

I flere land har antallet nærsynte barn blitt doblet under covid-pandemien, ifølge Agency for the prevention of blindness.

På verdenbasis kan svimlende 1,8 milliarder mennesker ha problemer med synet i 2050. Nitti prosent av disse bor i land der befolkningen har lav inntekt.

Synsproblemer rammer flere kvinner enn menn.

Her hjemme kan du følge et webinar som Blindeforbundet holder fra klokken 1400. Her er temaet synsvansker etter hjerneslag eller hodeskade.

Klikk her for webinar

GOD VERDENS SYNSDAG!