Blikk på diabetes

Vi håper du vil både lære noe nytt, og bli inspirert av årets første utgave av Optikeren. I fagbladet ser vi på diabetes fra mange vinkler, og setter søkelys på hvordan optikere kan bidra med oppfølging av øyehelsen til diabetespasienter.

Vi har en rekke reportasjer om diabetes i Optikeren, blant annet fra Mexico. Der er befolkningen svært glade i kaker og søtsaker. Mange får irreversibel øyeskade av diabetes (Foto: Marco Aguilar).
Et helsevesen under press

Hvem skal følge opp øyehelsen når en halv million nordmenn lever med diabetes? Det er et nøkkeltema for Optikeren, der vi ser på hva som gjøres i dag – og hvilke muligheter som kan finnes for optikere med kunnskap og med vilje til å bidra.

Vi har besøkt Harstad, og du får vite hvordan samarbeidet mellom øyeavdelingen på sykehuset i byen og lokale optikere fungerer. Vi har fagartikler om hvordan optikere kan bidra for en bedre diabetesomsorg, og debatt om fremtidens diabeteskontroller. Vi ser også nærmere på øyeskader mennesker får av diabetes på den andre siden av Atlanteren – med en større reportasje fra Mexico.

Men, vi byr også på mye annet variert stoff:

Optiske illusjoner og optiske fenomener er tema for en stor utstilling på Vitensenteret i Trondheim. Den har vi besøkt. Kanskje kan slike utstillinger bidra til at flere blir interessert i optikk og optometri?

Nye helsekrav til førerkort har vært et brennhett tema for landets optikere det siste halve året. Vi har vært på Kongsberg Vision Meeting der bilkjøring og syn var tema, og vi har møtt legen bak den nye forskriften, Ole Bjørn Herland.

Trykkmåling er en viktig del av en optikers arbeidsdag. Vi ser på utviklingen av å måle trykket i øyet, og spør: Hva bringer fremtiden?

Kommunikasjon kan være kinkig. Når språklige og kulturelle faktorer også slår inn, hva gjør optikeren da? Du kan lese om en spesiell pasienthistorie bak en ung somalisk jente med keratokonus.

Tung og traust? Nei, det ønsker ikke Optikeren å være. Vi har frisk leserbrev, ny kryssordspalte, brillenyheter, og mange annonsesider, blant annet med en rekke ledige stillinger, landet rundt!

Optikeren distribueres nå sammen med årsmeldinger for Norges Optikerforbund og Synsinformasjon, samt programmet for fagkonferansen i april.

Digitalutgaven ser du her!