Kommunikasjon: Viktig med tillit

Denne uken har Synsinformasjon arrangert kommunikasjonskveld for optikerstudentene på høyskolen. Å lytte, lære og snakke med mennesker både som pasienter og kunder var viktige temaer. Da oppnår man tillit.

Bård Fossli Jensen er barnelege, og ekspert på pasientkommunikasjon. Han ga optikerstudentene gode råd i møte med mennesker (Foto: Joakim Hansen)
Skole og jobb, teori og praksis

Hovedpresentasjonene på kommunikasjonskvelden ble holdt av optikerne Rita Aadne Ludviksen, Karianne Husby Nossen og barnelege Bård Fossli Jensen. Det er tredje år på rad at Synsinformasjon arrangerer dette miniseminaret for optikerstudentene.

Hvordan er det å være ny i faget? Og hvordan oppfatter pasientene optikere? Det var spørsmål Rita Aadne Ludviksen stilte. Hun ba studentene gå inn i rollen på en aktiv måte, lytte og være nysgjerrig.

Karianne Huseby Nossen fortalte at mens studiet er teoretisk, er jobben praktisk. Optikeryrket er et serviceyrke, en fagprofesjon der de fleste jobbene er i faghandel i butikk. Som optiker skal man ikke sette begrensninger, men heller se muligheter når når noen kommer inn døra med sine ønsker.

Barnelege Bård Fossli Jensen la vekt på pasientkommunikasjon, og hvordan den kan foregå på en mest mulig profesjonell måte. Han ga også råd til nyutdannede optikere om å finne en person å trene med, for å både bli flink til å vise empati, men også for å øve på å gi dårlige nyheter. Mange optikere kommer bort i slike situasjoner i for eksempel saker som gjelder førerkort.