Blinde kan få synet tilbake

Flere blinde med stamcellesvikt i hornhinnen kan få synet tilbake. Vev fra munnhulen kan dyrkes, lagres og fraktes til den fattige del av verden, der flest rammes av øyesykdommen limbal stamcellesvikt/korneal blindhet. -Her kan vi gjøre en forskjell for mange mennesker relativt raskt, sier Anne Jervell i Norges Optikerforbunds nystartede humanitærutvalg.

Anne Norvik Jervell er leder av Norges Optikerforbunds humanitærutvalg, og har arbeidet med bistandsarbeid og pengeinnsamling for å gi fattige synshjelp gjennom flere verv de siste årene. Foto: Dag Øyvind Olsen)
Vi har et ansvar for å hjelpe

Limbal stamcellesvikt gir sviktende syn og store smerter, og sykdommen korneal blindhet rammer flest i den fattige del av verden. Bare i India anslås det at 1,5 millioner mennesker har sykdommen. Teknologi som kan behandle denne typen blindhet finnes, men i hovedsak i rike land. Nå viser ny forskning imidlertid at flere kan hjelpes, ifølge Universitetet i Oslos forskningsmagasin Apollon.

Laboratoriedyrkede celler fra munnslimhinnen kan erstatte skadede celler i øyet, men man har tidligere vært nødt til å være i nærheten av dyrkingslaboratorier og klinikker for å bli behandlet. 

Men nå har forskere i Oslo klart å lagre vevet i lengre perioder, slik at det kan fraktes og benyttes langt borte. 

Blindheten skyldes at stamcellene i hornhinnen ikke lenger fornyer seg, og dermed gjør hornhinnen uklar. Forskere ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo har nå klart å lagre cellene i hele syv dager, noe som gjør dem i stand til å frakte dem over hele verden.

Anne Norvik Jervell, leder for Norges Optikerforbunds nye humanitære utvalg, og Optometry Giving Sight Norge, sier dette er svært gode nyheter, og hun mener at vi har et ansvar for å spre nye behandlingsmåter til land som har behov for det.

– Gjennom Verdens Helseorganisasjon har vi anerkjent Vision 2020 The Right to Sight sin handlingsplan, som innebærer at antallet unødig blinde og svaksynte skal reduseres. Her har vi unike muligheter til å gjøre en forskjell for mange mennesker relativt raskt.

Korneal blindhet er den fjerde største årsaken til blindhet i verden, og det er en smertefull sykdom.

– Kanskje stamcelleforskningen i Oslo kan føre til en like stor suksess som behandlingen av elveblindhet har vært. Selv om mange mennesker fremdeles rammes av elveblindhet, er antallet kraftig redusert takket være en internasjonal satsing for å hjelpe, sier Anne Jervell.

Elveblindhet spres av insekter som bringer med seg små mark som trenger inn i kroppen.

Forskerne ved Universitetet i Oslo har demonstrert at det går an å dyrke munnslimhinne direkte på kontaktlinser. Det vil være med på å forenkle det kirurgiske inngrepet. 

Les mer om hvordan forskningen i Oslo er gjennomført på nettsidene forskningsmagasinet Apollon, Universitetet i Oslo