Blir sett, endrer adferd

Vi mennesker endrer adferden når vi blir sett. Hyppigheten av håndvask var tre ganger større når kontrollører observerte den direkte.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Å bli sett har stor betydning

Den kalles Hawthorne-effekten og har sitt utspring i et amerikansk fabrikkmiljø på 1920-tallet. Den viste at produktiviteten endret seg mer når arbeidere ble observert, enn når selve arbeidsforholdene ble endret.

Både helsepersonell og pasienter kan endre adferd dersom de blir observert, målt og vurdert, skriver Tidsskrift for Den Norske Legeforening.

Dette er høyst aktuelt med dagens smittesituasjon med covid-19. En studie omtalt i artikkelen viser at hyppigheten av håndvask ble tredoblet da folk visste at de ble observert.

Personlig adferd blir nemlig spesielt påvirket når vi vet at noen ser på oss.

Les artikkelen i Tidsskriftet her