Briller i klasserommet

«Glasses in classes» var et viktig tema på Kongsberg Vision Meeting 2022. Nå har Torbjørn Vereide som er stortingsrepresentant i arbeids- og sosialkomiteen og medlem i arbeidsgruppen «flere unge ut i arbeid» for Arbeiderpartiet fått informasjon om at dårlig syn kan skape utfordringer i skolen.

 

Stortingsrepresentant Torbjørn Vereide (Foto: Hans Torvald Haugo)

Frafall i skolen

Norges Optikerforbund besøkte politikeren fra Vestlandet en travel dag på Stortinget. Han fikk vite mer om barn og unge med uoppdagede eller ukorrigerte synsfeil som sliter. Både det faglige og det sosiale kan bli en utfordring.

Barn sliter med bokstavene i boka, de ser ikke på tavla, de treffer ikke ballen og de velter på sykkelen. For mange vil en brille i klasserommet som brukes riktig være til stor hjelp.

I England har de satt dette i system, gjennom prosjektet «Glasses in classes».

Prosjektet sørger for to viktige ting: At elevene har en brille på skolen slik at denne brukes når den skal for god læring samt at kommunikasjonen mellom helse og skole sørger for at lærere og foreldre forstår når brillen skal brukes for å ha effekt.

Regjeringen har skrevet at «elever må ha det bra for å lære bra» i Hurdalsplattformen. Samarbeidet mellom skole, skolehelsetjenesten og optiker kan bli bedre og mer målrettet enn i dag. Vi kan hjelpe barn til å mestre skolen bedre uten at det legges ytterligere press på andre deler av helsetjenesten. Nøkkelen ligger i bedre samarbeid og forståelse for synets betydning for læring.

Norges Optikerforbund (NOF) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har lenge engasjert seg i arbeidet med barn og syn. Møtet med Torbjørn Vereide er starten på å informere norske politikere om synets betydning i skolen og hvordan optikere kan være med å få flere til å fullføre videregående skole der frafallet er på nesten 30%.