Briller som medisinsk utstyr

Briller er individuelt tilpasset medisinsk utstyr. Den som lager brillen, er ansvarlig for produktet. Men hvem er ansvarlig når en brille settes sammen av flere?

Tilpassing av spesialglass (Foto: Dag Øyvind Olsen)
Hvem har ansvar for hva?

Den gang optikeren satte sammen en brille, bestilte og slipte glassene selv, og tilpasset det ferdige produktet – da var det ingen tvil. Han var produsent av brillen.

Men hva når alt fjernbestilles, eller man bare gjør mindre justeringer selv?

Det kan oppstå mange grensetilfeller, og hvilket ansvar har den enkelte optiker, og den enkelte butikk?

På fagkonferansen til Norges Optikerforbund i slutten av april, vil Helsedirektoratet belyse dette temaet.

– Dette burde være interessant for mange i bransjen å få med seg, ikke minst de som driver butikk, sier daglig leder Per Kristian Knudsen i Synsinformasjon.

Lovteksten sier følgende om det å være produsent av individuelt tilpasset medisinsk utstyr:

«Den fysiske eller juridiske person som er ansvarlig for konstruksjon, framstilling, emballering og merking av et utstyr med sikte på å markedsføre det i eget navn, uansett om de aktuelle arbeidsoperasjoner utføres av vedkommende selv eller av tredjemann på dennes vegne».

Det er mange spørsmål knyttet til regler og forskrifter for medisinsk utstyr, hvilke endringer som kommer, og hvilke følger det kan få for bransjen.

Foredraget er omtalt på side 6 i programmet, som du kommer til her