Fortrolighet under fire øyne

Optikere har stor grad av tillit i befolkningen, og har mange fortrolige samtaler på synsprøverommet. Det kan bidra til at flere med diabetes får hjelp.

Bjørnar Allgot er generalsekretær i Diabetesforbundet (Foto: Peder Songedal)
Optikere er viktige

Norges Optikerforbund samarbeider med Diabetesforbundet om arbeid for de som er risikosonen for få diabetes.

– Optikeren er en viktig bidragsyter i diabetesarbeidet, og vi i Diabetesforbunder er glade for at dere ønsker å sette diabetes på dagsorden, sier generalsekretær Bjørnar Allgot i Diabetesforbundet. 

Han skal åpne fagkonferansen til Norges Optikerforbund lørdag 22. april, på Kongsberg.

Tallene forteller at 230 00 mennesker har en diabetesdiagnose i Norge. Nær 90 prosent har diabetes type 2. Men i tillegg er det store mørketall. Det anslås at mellom 100 000- 200 000 mennesker går rundt med udiagnostisert diabetes type 2.

Å gå rundt med ubehandlet høyt blodsukker over lang tid, kan gi alvorlige komplikasjoner, blant annet i hjerte, nyrer, øyne og føtter. 

– Alle krefter må forenes til felles dugnad for å stoppe diabetesbølgen, og her spiller optikeren en sentral rolle, sier Allgot.

Han peker på at optikerne treffer mange ulike mennesker, har fortrolige samtaler og nyter høy grad av troverdighet i befolkningen.

Diabetes gir 25 ganger større risiko for synstap, og diabetes retinopati er en av de viktigste årsakene til nedsatt syn når man er yrkesaktiv alder. 

Se hele programmet for fagkonferansen her