Diabetespasienter følges ikke opp

Fastlegene er dårligere til å følge opp de som har påvist diabetes nå enn i 2005. Screeningen av øyebunnsforandringer har gått ned på disse årene, viser fersk kartlegging.

Øyehelsen blant landets mange diabetespasienter blir dårligere ivaretatt nå enn for 10 år siden (Foto: Dag Øyvind Olsen).
For få sjekkes for komplikasjoner

Screeningen av øyebunnsforandringer hos pasienter med diabetes har gått ned fra 71 til 61 prosent fra 2005 til 2014, viser den norske forskningsstudien ROSA 4. Funn herfra ble presentert på forskningskonferansen EASD i Lisboa sist uke.

I de nasjonale retningslinjene for diabetes står det at øynene skal undersøkes annethvert år. Nyrer og føtter skal også sjekkes til de som har diabetes. 

Diabetesforbundet er bekymret over utviklingen.

– Dette er urovekkende tall, særlig når vi vet hvilke alvorlige konsekvenser det kan få for pasientene når oppfølgingen i helsetjenesten ikke er god nok. Norge har en målsetting om å bli et foregangsland i behandling og oppfølging av diabetes, slik det også er nedfelt i NCD-strategien, sier Lisa Markham. Hun er politisk rådgiver i Diabetesforbundet.

Markham sier at denne studien viser at vi dessverre er langt unna dette målet.

– Selv om vi har en faglig retningslinje, er ikke denne godt nok implementert. Her må myndighetene se på flere virkemidler, sier Lisa Markham.

Generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund mener resultatene av ROSA 4-studien viser at det er behov for å ta i bruk optikeres kompetanse for oppfølging av øynene til diabetespasienter.

– Vi i forbundet har vært i møter med både Helse -og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet, og svart på høring, uten at vi har fått sterke signaler om at optikere er med i de videre planene. Vi mener at optikere har en klar rolle i oppfølgingen av diabetes i fremtiden, sier Haugo.

Les saken på Diabetesforbundets nettside her