Dislokasjon av kunstig linse

Kataraktkirurgi gir som oftest varig godt syn, men den kunstige linsen kan løsne etter noen år. Det kan føre til akutt synstap flere år etter at operasjonen er gjennomført.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Når den kunstige linsen løsner

Tidsskriftet Den Norske Legeforening presenterer et kasus der en mann i slutten av 70-årene plutselig merket at synet ble grålig og uklart på det ene øyet.

Dette øyet hadde vært kataraktoperert for syv år siden med standard innsetting av intraokulær linse.

Dislokasjonen av den kunstige linsen skjedde syv år senere. Slik dislokasjon, på engelsk kalt late-in-the-bag intraocular lens dislocation, har vært ansett som en sjelden komplikasjon, men det er rapportert økende forekomst de siste tiårene.

Det rammer opp til en prosent av alle kataraktopererte, og det kan derfor bli en del. I Norge utføres det rundt 41 000 kataraktoperasjoner i året. Dermed kan nærmere 400 nordmenn komme ut for tilstanden årlig.

Slik dislokasjon er derfor noe i høyeste grad også optikere kan erfare. Det oppstår ofte spontant, men det finnes noen predisponerende faktorer. De kan du lese mer om i artikkelen.

Klikk her for å lese hele artikkelen, i Tidsskriftet