Ebola gir synssvekkelse

Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer nå om vedvarende synssvekkelse hos Ebola-smittede som overlever. Av de som ikke dør av virusinfeksjonen varierer problemene fra synssvekkelse til blindhet.

 
Dr Margaret Nanyonga forteller at helsearbeiderne møter mange mennesker med synsproblemer. Noen av disse klager på slørsyn, for andre er synstapet progressivt og øker. Dr Nanyonga har møtt to som har blitt blinde. Hun er opptatt av å forstå mekanismene rundt dette: Hvorfor symptomene vedvarer og om de relateres til behandlingen eller selve infeksjonen.

Områdekoordinatoren for WHO i Kenya, Dr Andrew Ramsay sier: Synsproblemene kan ha en årsak i skade på cornea, til nervebanene eller ha andre årsaker. På det nåværende tidspunkt sitter vi ikke med nok informasjon til å vite årsaken. Men det haster med å finne denne slik at vi kan bevare synet til de som skal kjempe for å få livet sitt tilbake igjen.

Les mer om Ebola og synsproblemer i Optometry Today.

Søk på PubMed viser at fire av 20 overlevende i utbruddet i 1995 i Kongo hadde øyerelaterte symptomer. Disse klaget over øyesmerter, fotofobi, væskende øyne og visustap. Alle disse fire ble diagnostisert med uveitt og hadde god effekt av 1% atropin og stereoider.

Les mer på PubMed.

Fullversjon av artikkelen skal være tilgjengelig.