Ekstraordinært landsmøte

Søndag 16. januar holdes det ekstraordinært landsmøte i Norges Optikerforbund. Påmelding til det digitale møtet må gjøres senest torsdag 13. januar.

Fra et tidligere landsmøte i Norges Optikerforbund (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Det er sendt ut epost med praktisk informasjon om møtet til alle medlemmer i Norges Optikerforbund.

Dersom du er medlem i NOF og ikke har mottatt denne eposten, bes du ta kontakt med hans.torvald@optikerforbund.no

NOFs generalsekretær vil også kunne svare dersom du har spørsmål om det ekstraordinære landsmøtet.

Møtet holdes i hovedsak for å flytte det fysiske møtet som skulle vært holdt i Stavanger i april.

Det vil også bli informasjon om status for Norges Optikerforbund og endringer som har skjedd i forbundet det siste året.