En kjempeutfordring på vei

– Helsepersonell må brukes både på retta og vranga. Dette sa statssekretær Anne Grethe Erlandsen under åpningen av en konferanse om bedre oppgavedeling i sykehus. Statssekretæren ser fremover, og det vil bli mangel på helsepersonell i samfunnet. Oppgavedeling er et stikkord.

 
– Vi må se om forskjellige helsepersonellgrupper kan gjøre nye ting. Kompetanse bør utnyttes bedre for å frigi tid til spesialiserte oppgaver, sier Anne Grethe Erlandsen, til Dagens Medisin.

Det er et stort fokus på de offentlige helsetjenestene. Norges Optikerforbund har hatt møte med Erlandsen og poengtert for henne at problemstillingen er høyaktuell innen norsk øyehelse, og at optikeren som helsepersonell både vil og kan være med å avlaste spesialistleddet i Norge.Les mer om oppgavedeling hos Dagens Medisin.