Gratulere doktor Dees!

Optiker MPhil Elise W. Dees kan nå sette en velfortjent Phd foran navnet sitt. Eller hun kan kalle seg doktor hvis hun ønsker det. Doktorgraden ble i dag forsvart på beste måte og flere års arbeid er kronet med en solid akademisk tittel.

 
Under utspørringen fikk hun mange direkte faglige spørsmål, men også noen spørsmål med en mer filosofisk vri. Opponenten ønsket med disse spørsmålene å vise at fargesyn er en viktig del av livet selv, og at fargesyn er en individuell opplevelse. Dees besvarte spørsmålene med bakgrunn i sin solide kunnskap innen fagfeltet og ny viten funnet i egen forskning.

– Kunnskap om hvordan variasjonen i tappcellenes organisering, genkode og fargesyn påvirker synsfunksjonen er viktig for å forstå hvorfor ulike personer har ulike visuelle evner. Denne kunnskapen vil bidra til økt forståelse av øyets utviklings- og aldringsprosess, samt at den vil kunne benyttes for å avdekke tidlige, patologiske forandringer som rammer øyets strukturer, sier Dees selv om sin egen forskning. Under disputasen ble det da også diskutert hvilken kliniske betydning hennes funn kan få.

Det var stolte kollegaer både fra det akademiske miljøet og fra optikerverden som deltok i dag. Men mest stolt var trolig foreldre, ektemann, venner og familie. Norges Optikerforbund ønsker også å gratulere vår nyeste doktor med vel gjennomført disputas!