Endret journal, ble suspendert

En britisk optiker har blitt suspendert i ni måneder etter å ha gjort flere endringer i pasientjournaler.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

En klager, flere saker

Optikeren fra Nottingham ble avslørt da en pasient klaget på at han hadde gjort endringer i journalen lenge etter synsundersøkelsen var gjennomført.

Det viste seg at optikeren hadde tatt seg til rette og gjort endringer i journalene til minst en annen pasient også.

På grunn av disse handlingene har en «GOC fitness to practice committee» suspendert optikeren slik at vedkommende ikke kan praktisere yrket i ni måneder.

Komiteen sier de var bekymret for at optikeren ved to anledninger hadde lagt til detaljer i pasientjournalene lenge etter synsundersøkelsene hadde foregått. 

Hensikten med å legge til opplysningene skal ha vært for å beskytte seg selv mot eventuell pasientklage og videre etterforskning av helsemyndighetene, skriver The Optician.