Etablerer nettverk for slag og syn

-Fantastisk moro, sier Helle Falkenberg, etter at Forskningsrådet har bevilget fem millioner kroner til etableringen av et nasjonalt nettverk for slag og syn. Til høsten starter nettverket opp.

Førsteamanuensis Helle K. Falkenberg ved Universitetet i Sørøst-Norge gleder seg til at nettverket starter opp til høsten (Foto: Irene Lohne).

Solid støtte

Nettverket skal arbeide for bedre helse og livskvalitet etter hjerneslag ved å bidra til kunnskapsbasert forskning innen synsproblemer og hjerneslag.

– Alle bør få utredet synsfunksjonen etter hjerneslag. Det er liten oppmerksomhet og kompetanse på hvor viktig synet er for god helse, og hvordan dette påvirker rehabilitering og livskvalitet, selv om synsproblemer oppstår hos over 60% som rammes av hjerneslag, sier førsetamanuensis Helle Falkenberg.

Det er hun som har forfattet søknaden, som nå har utløst fem millioner kroner i forskningsmidler.

– Det er også liten kunnskap om at et plutselig synstap kan være et tegn på hjerneslag, noe som kan føre til forsinket behandling og dårligere prognose.

Problematikken krever godt samarbeid på tvers av disiplin og sektor innen helse og opplæring. Hvordan dette fungerer i Norge i dag er tilfeldig, sier Falkenberg.

– NorVIS nettverket vil bidra til at synsfunksjon blir en strukturert del av diagnostisering, behandling og rehabilitering på tvers av organisasjon og sektor. Jeg opplever en utrolig stor entusiasme for å støtte prosjektet.

Norges Optikerforbund er en av 60 partnere som ble med i søknaden, i tillegg til kommuner, sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, samt nasjonale og internasjonale forskere på tvers av helse og opplæringssektor.

– Siden syn heller ikke er nevnt i den Nasjonale Hjernehelsestrategien, er det fantastisk at Forskningsrådet velger å støtte vårt prosjekt. Det lover godt og kan tyde på at arbeidet vi og andre gjør med å få fokus på viktigheten av godt syn for bedre (hjerne)helse blir tatt på alvor, sier Helle Falkenberg.

– Nettverket starter opp til høsten, og jeg gleder med masse! avslutter hun.