Fant orm i Johns øye


Stor aktivitet på Verdens synsdag. Ny redaktør i Optikeren. Minitema denne gangen; eldre og syn. Les mer i dette nummeret av Optikeren (7/2010) som nettopp er lagt ut på nett! Stor aktivitet på Verdens synsdag. Ny redaktør i Optikeren. Minitema denne gangen; eldre og syn. Les mer i dette nummeret av Optikeren (7/2010) som nettopp er lagt ut på nett!