Fedmeepidemien bekymrer

(foto: FreakingNews.com)

Optikeren har samfunnsoppgaver:
I nyheten fra Optometry Today angående samfunnsnytten av øyeundersøkelse publisert nylig, kommer det klart frem at lisstilssykdommer er noe optikere må forholde seg til. Se kommentarer til oppslaget 10. mai. Undersøkelsen viste til at 65% av nyoppdaget høyt kolosterol og 30% av nyoppdaget høyt blodtrykk skjer i forbindelse med øyeundersøkelser.
 

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen er nå bekymret for hva som skjer i verden i forhold til mat og kosthold. Det foregår en vektøkning i befolkningen, og derved et økende antall mennesker med sykdommer og plager relatert til dette. Han foreslår direkte tiltak for å få befolkningen til å spise sunnere. Forslagene innebærer endringer i markedsføring av mat samt måten en avgiftsbelegger mat på. Larsen forteller at han er utålmodig og ønsker tiltak.
 

Optikere møter mennesker som er i risikogruppen for disse livsstilssykdommene. Når studier viser at øyeundersøkelsen vil være med på mange tidlige oppdagelser av følgene av menneskers livsstil, synes det klart at optiker i økende grad vil ha en rådgivende funksjon ovenfor befolkningen. Det har det vært faglig fokus på problemstillingen i bransjen rundt emnet både under landsmøter og på kjedenivå. Bjørn-Inge Larsens bekymring bør i så måte bare være et signal på hva optikeren skal forvente seg mer av i fremtiden.
 

Les intervjuet med Larsen her