Fengselsdugnad legges merke til

Optiker-dugnaden i regi av Norges Optikerforbund i Oslo fengsel skaper stor begeistring og engasjement, blant annet i Kriminalomsorgen. Nå jobbes det med å lage tilsvarende opplegg i Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt for kvinner.

Anne Norvik Jervell og Åshild Martinsen tilpasser brille til en innsatt i Oslo fengsel (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Neste stopp: Bredtveit?

I begynnelsen av april skal det være møte med representanter fra Norges Optikerforbund og Bredtveit-fengselet, som kun har kvinnelige innsatte.

Etter at 130 innsatte fikk undersøkt synet sitt i Oslo fengsel før jul, har begeistringen vært stor, ikke minst innen fengselsvesenet og Kriminalomsorgen. Behovet er stort!

Halvparten av de innsatte hadde behov for synshjelpemidler, og de fikk både undersøkt synet og briller tilpasset og tildelt kostnadsfritt. Det var takket være frivillig innsats av mange optikere og generøse sponsorer i bransjen.

– Det er ikke bestandig nødvendig å reise utenlands for å hjelpe, sa en av deltakerne, Kristin Solli Kristiansen til Optikeren.

Det var mange optikere som ønsket å delta i prosjektet, og leder i Norges Optikerforbunds humanitære utvalg, Anne Norvik Jervell, tror ikke det vil være vanskelig å rekruttere en ny gruppe dersom det går i orden med tilsvarende prosjekt i Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt for kvinner.

Se oppslag hos Kriminalomsorgen her