Færre fikk brillestøtte

På to år har tallet innvilgede saker til brillestøtte fra NAV blitt redusert med nær to tredeler. Utbetalt støtte falt med 174 millioner kroner i fjor. Til sommeren vil trolig en helt ny støtteordning være på plass.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Store kutt i støtten

Aftenposten ser tirsdag nærmere på hva som har skjedd med støtteordningen for behandlingsbriller for barn som ble endret i 2019.

Bakgrunnen for endringen var at undøvendige kostbare briller ikke lenger skulle dekkes av det offentlige og briller skulle heller ikke dekkes til barn som ikke lenger trenger behandling.

Det ble satt to standardsatser, i tillegg til at foreldre med barn med særskilte behov kunne søke utenom denne støtteordningen. I disse tilfellene må foreldre selv legge ut for brillene, før støtte utbetales fra NAV. Det kan ta inntil to til tre måneder, ifølge Aftenposten.

Det er dessuten innført en 10-års aldersgrense, mot 18 år tidligere.

Siden ordningen ble endret, har 29 000 færre barn fått støtte til briller.

Den sittende regjeringen har varslet at de vil reversere ordningen og komme med en ny og forbedret støtteordning. Den kan være på plass til sommeren.

Både Norges Optikerforbund og Synsinformasjon har deltatt i møte med departementet og kommet med innspill.

I møtet ble det lagt frem forslag til hvordan ordningen kan favne langt bredere enn i dag, uten at stønadsbeløpet vil bli vesentlig høyere.