Finske optikere har fått rettigheter til bruk av diagnostika

8. april i år vedtok det finske Parlament et tillegg i lovverket som gir optikere rett til å bruke diagnostiske medikamenter. Det er kun optikere som har fullført opplæring i bruk som får denne tilgangen og opplæringen skal skje ved de institusjoner som tilbyr optometriutdanning. Bakgrunnen for vedtaket er optometriens utvikling ellers i Europa. Norges Optikerforbund gratulerer sine kolleger i Finland.