Finsliper spesialist-kriterier

28 optikere har fått bransjeintern spesialist-godkjenning av Norges Optikerforbund, og flere er på vei. Spesialist- og kompetanserådet og Fagutvalget kalibrerer nå kriteriene for overgangsordninger og re-sertifisering.

Fra venstre: Magne Helland, Lene Luraas, Arnulf Myklebust, Marianne Mathisen og Anne Norvik Jervell. De er alle representanter fra Spesialist- og kompetanserådet og Fagutvalget i Norges Optikerforbund og var samlet til møte i Oslo onsdag denne uken (Foto:
Innført, men ikke ferdig

Prosessen som endte med at Norges Optikerforbund innførte to bransjeinterne spesialiteter i fjor har tatt tre år. Medlemmer i Norges Optikerforbund kan søke om å bli bransjeintern spesialist i allmennoptometri, samt i ortoptikk og pediatrisk optometri. Praktiske lørsninger relatert til ordningen ble diskutert i et møte på onsdag.

Arbeidet med spesialitetene er ikke over, selv om de er innført.

Det er Fagutvalget som bestemmer kriteriene, og Spesialist- og kompetanserådet som vurderer hver enkelt søknad og skal passe på at kriteriene for faglig vedlikehold er på plass når spesialiteten skal fornyes. Rådet og utvalget har diskuter seg frem til felles forståelse der det var uklarheter i ordningen.

Retningslinjene for hvordan man kan beholde sin spesialitet over tid og hvordan overgangsordninger kan løses, var to av temaene på møtet.

De som eksempelvis har en Mastergrad fra PCO har fem år på seg på å søke om godkjenning fra ordningen ble innført i fjor sommer. Etter den tid vil overangsordningen lukkes og kriteriene for å bli spesialist relateres til mastergrader ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Når man først har fått spesialistgodkjenningen på plass, må den vedlikeholdes for å beholdes. Man må oppfylle NOFEP-kravet om 36 etterutdanningspoeng i løpet av en treårsperiode. Minst 12 av poengene skal være knyttet opp mot fagområdet man har fått spesialistgodkjenning i. I tillegg må man loggføre minst 60 pasienter over denne treårsperioden fordelt på ulike kategorier pasienter. Det er viktig at man møter pasientgrupper som gjenspeiler spesialiteten. Det vil bli mulighet for å hospitere inntil 10 av disse pasientregistreringene.

Kriteriene for vedlikehold er viktige for å sikre av de som har godkjenningen holder kompetansen ved like.

Spesialist- og kompetanserådet vil informere nærmere om krav til vedlikehold av kompetanse til de allerede godkjente bransjeinterne spesialistene. Det holdes også et eget møte lørdag under landsmøtehelga som åpnes kun for de som er godkjent. Her vil vedlikeholdskravene gjennomgås og en får en demonstrasjon i bruken av dataverktøyet hver enkelt skal bruke til registrering.