Flere med keratokonus

Forekomsten av keratokonus er fire ganger større i Norge enn tidligere antatt. Det kommer frem i en ny artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Anne Norvik Jervell er en optiker med spesialkompetanse på keratokonus. For orden skyld: Hun er ikke medforfatter av artikkelen i Tidsskriftet. (Foto: Kaia Means)

Rammer unges hornhinner

Tidlig diagnose og behandling kan være avgjørende for å hindre permanent alvorlig synsreduksjon.

Keratokonus rammer hornhinnene. De svekkes og utvikler en kjegleform (konus).

Fortynningen av hornhinnen gir astigmatisme som blir uregelmessig og vanskelig å korrigere med briller.

Synet blir uklart.

Keratokonus oppstår vanligvis i slutten av tenårene eller begynnelsen av 20-årene. Tilstanden kan behandles og bremses, men ikke helbredes.

I en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening kommer det frem at hyppigheten av keratokonus ikke er så sjelden som tidligere antatt. Prevalensen har vært antatt å være 0,05%.

I Norge viser en studie prevalens på 0,19%. I enkelte andre europeiske land, som Nederland, er den enda høyere, og i Australia på hele 1,2%.

Forfatterne av artikkelen håper økt oppmerksomhet om keratokonus kan føre til at flere får stilt diagnosen på et tidligere stadium, slik at de kan få behandling.

Les artikkelen i Tidsskriftet her.