Folkehelse på agendaen

Norges Optikerforbund fikk satt en rekke synsrelaterte temaer på agendaen i Stortinget denne uken. Flere politikere ønsket mer informasjon om hva optikere kan bidra med da Folkehelsemeldingen var tema for høring i Helse- og omsorgskomiteen.

Generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund under sitt innlegg i den åpne høringen for Stortingets Helse- og omsorgskomite. (Skjermdump fra Stortingets web-tv)

Åpen høring med stor interesse

«Gode liv i et trygt samfunn» er undertittelen for Folkehelsemeldingen som var oppe til høring i Stortinget.

Her tok Norges Optikerforbund opp forebygging, arbeidsdeling med tverrsektorelt samarbeid og bevissthet om egen helse som viktige områder for god folkehelse.

Rent konkret pekte generalsekretær Hans Torvald Haugo på erfaringene etter røykesluttkampanjen Stopptober i fjor, der befolkningens kunnskap om synsskader i forbindelse med røyking økte med 25 prosent etter kampanjen.

Innen samarbeid, eller mangel på det, pekte Haugo på at små barn under fem ofte får lokal hjelp av lokal optiker. Men i forslaget til ny retningslinje for barn og syn skal denne gruppen utelukkende til øyelege. Det mener NOF er et skritt i feil retning.

Tettere samarbeid med aktører i førstelinjen og den kommunale helsetjenesten er noe optikere ønsker å jobbe for. 

Haugo tok også opp betydningen av god belysning i hjemmene, at optikere kan gi slagrammede bedre oppfølging og at optikere generelt kan avlaste øyelegene mer.

Det har optikere både kompetanse og utstyr til.

NOFs generalsekretær fikk flere spørsmål av helsepolitikerne på Stortinget etter høringen. Blant annet om hva som skal til for å oppnå flere av målene.

Her pekte Haugo på Nasjonal diabetesplan med mål om å få inn optikere, samt arbeidet med retningslinje for barn og syn som nå er i prosess. Han sa at optikere kan tilby rask hjelp nær der de fleste bort. Noen steder er reiseveien til nærmeste øyelege svært lang.

– Vi hadde gode samtaler med andre samarbeidspartnere etter møtet og flere politikere ville ha mer informasjon, sier Hans Torvald Haugo.

Du kan se fra høringen her, på Stortingets web-tv. NOFs innlegg er 47 minutter ut i sendingen.