Folkeopplysning

En viktig oppgave for Norges Optikerforbund er å drive folkeopplysning. Først og fremt relatert til synsfunksjonen, øyehelse og helsepersonelloppgaven optikere utfører. I dag har forbundet ute to saker via Newswire. En gir råd i forhold til bruk av smarttelefon, den andre viser samfunnsansvaret optikerbransjen har tatt seriøst i forhold til den kollektive avtalen vi har med Norsk pasientskadeerstatning.

 
Alle vet at smarttelefonen har hatt et eksplosivt inntog i befolkningen. Svært mange har et forhold til en slik ”dings” – men ikke alle vet hvordan det påvirker synet, hvilke forholdsregler som bør tas ved bruk og hva en som mobilbruker bør være oppmerksom på. Viste du at nesten en av fem har problemer med å se teksten på telefonen sin? Dosent Magne Helland ved Institutt for optometri og synsvitenskap ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold er en god kilde i en nyhet. Magne viser til forskning som underbygger talene fra TNS Gallup og kommer med gode synsråd.

Les mer om smarttelefon via Newswire sin nettside.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) drifter en viktig ordning for pasientene. Norske optikere har siden vi ble en del av ordningen i 2009 vært opptatt av å være gode på å drifte den kollektive avtalen bransjen har gjort med NPE. Norges Optikerforbund er derfor forundret når det viser seg at flere helsepersonell ikke betaler inn til ordningen som forventet. Med NPE som samarbeidspartner har vi laget en nyhet som belyser konsekvensen av dette. Saken viser at NPE nå vil kreve tilbakebetaling fra helsetjenesteytere som ikke betaler tilskuddet som forventet. Dette er med på å fylle opp det felles fondet som alle aktører innen den private delen av helsetjenesten skal bygge opp sammen.

Les mer om utestående penger i NPE via Newswire sin nettside.

Dagens nyheter ville ikke blitt publisert uten medhjelpere. I løpet av dagen har det tikket inn bekreftelser på at ulike medier har hjulpet norske optikere med folkeopplysning om synsfunksjonen og helsepersonelloppgaven.