Gratulere doktor Myklebust!

Optiker MSc Arnulf K. Myklebust kan nå fortjent sette en dr. foran sin tittel. Arnulf har en solid klinisk fartstid i bransjen. Nå kan han toppe denne med en solid dose akademia på toppen. Doktorgraden «Visual Function in Premature Children» ble forsvart ved University of Reading mandag den 24. februar. Norges Optikerforbund gratulerer!

Professor Patricia Riddell og en glad norsk optiker etter disputas! Arnulf Myklebust fortjener virkelig den heder og ære det er å få en doktorgrad. Få kan vise til en like aktiv karriere som han. (fotograf: ukjent)
 
Det er kun en person som kan søkes opp via alle kompetanseområdene i Norges Optikerforbunds kompetanselister: Arnulf K. Myklebust. Dette er beviset på at hans faglige nysgjerrighet ikke stoppet etter fullført grunnutdanning som ingeniør innen optikk. Ved siden av jobb har kompetansebyggingen pågått jevnt og trutt. Arnulf er kjent som en dyktig kliniker med spesielt engasjement innen adferdsoptometri.

Mastergrad i klinisk optometri ved Pennsylvania College of Optometry kom i 2000 i det første kullet uteksaminert i den norske kontingenten. Her var Arnulf med på en æra innen norsk optometri.  Etter denne startet han etter litt tid på en ny mastergrad som gikk over i hans doktorgradsarbeid.

Arnulfg har vært knyttet til optikerutdanningen på Kongsberg både som underviser, sensor og veileder. Ved siden av dette har forskning internasjonalt og foredragsvirksomhet vært en del av hverdagen.

Men det stopper ikke der. Arnulf har et stort hjerte og har i mer enn ti år vært engasjert som National Clinical Director for Special Olympics Opening Eyes Program. Han har styreverv i Norsk Selskap for Optometri (NSO). Som medlem i Norges Optikerforbund har han gitt råd og hatt ulike verv i arbeidsgrupper. Ved siden av dette har Arnulf ulike internasjonale kontakter og meritter. De siste årene har han i hovedsak arbeidet ved Huseby Kompetansesenter. Dette har vært grunnlaget for gradsarbeidet som har vært knyttet til prematurfødte barns synsfunksjon i skolealder.

Ett av hovedfunnene er at ekstremprematurfødte har synsproblemer som kan knyttes til akademiske vansker. Det er lite sannsynlig at disse vanskene blir avdekket ved ordinære syns- eller øyeundersøkelser hos øyelege eller optiker. Derfor fremhever Arnulf den unike tverrfaglige kompetansen som finnes i Statped Syn som er til uvurderlig hjelp for gruppen.

Som alltid i det engelske akademiske systemet skal det gjøres mindre endringer i avhandlingen før formell «Graduation» i juli. Så skal det skrives vitenskapelige artikler for publisering i fagfellevurderte tidsskrifter.

Hovedveileder for doktorgraden var professor Patricia Riddell ved University of Reading. Førsteamanuensis Trine Langaas ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold har vært biveileder.