Forberedt som student

Snart strømmer studentene til Kongsberg. Mange kommende optikere er allerede i gang med et frivillig kurs i matte. Overgangen fra å være elev til å bli student kan være stor for noen. Høgskolen i Buskerud og Vestfold har noen tips til den kommende studenten på sine nettsider. Rådgiver Thorvald Tangjerd Abrahamsen vet hvilke utfordringer studentlivet kan by på, og gir råd.

 
Abrahamsen påpeker også at det ikke er automatikk i at de skoleflinke på gymnas blir de beste studentene. Han oppfordrer til å skaffe seg nye venner, til å involvere seg i kollokviegrupper, være studentsosial og arbeide fra dag nummer en. Hardt arbeid kreves av gode studenter.

Norges Optikerforbund møter de nye studentene noen dager inn i påbegynt høstsemester. Dette er bransjens første møte med våre kommende kollegaer. Mange av de egenskapene Abrahamsen sier er viktige for studenter, er også viktige for å bli en god optiker.

Mange av studentene ved Institutt for optometri og synsvitenskap arbeider i optiske forretninger. Som arbeidsgiver for studentene, våre kommende kollegaer, er det viktig at bransjen også viser interesse for og tar hensyn til studentene. For at de skal trives må kollegaene ute i butikk ha forståelse for studentlivet.

Les mer om Thorvald Tangjerd Abrahamsens råd til studenter, som optikerbransjen også bær være oppmerksomme på. Norges Optikerforbund ønsker kommende kollegaer velkommen til bransjen!

Les mer på nettsiden til HBV.