Forskere gjerrige på kunnskap

Som helsepersonell skal en holde seg oppdatert på ny tilgjengelig kunnskap som påvirker pasientbehandlingen. Befolkningen har også glede av god allmennkunnskap basert på fakta. Da er det trist at noen av de smarteste blant oss er de treigeste til å formidle. Tall fra NTNU viser at bare en av fem forskere går ut i mediene med sin kunnskap.

 
Dette er et eksempel på en e-post sendt til en redaksjon i forbindelse med en ny doktorgrad:

«Takk for interessen men … jeg har kommet frem til at jeg ikke har lyst til å snakke om funnene mine til journalister. Jeg er klar over at dette er en litt sær innstilling fra min side og beklager for det.»

Norske optikere har som fagpersoner et ansvar for å formidle sin kunnskap – hver dag. Pasientene våre har rett på å få vite. Samtidig arbeider Norges Optikerforbund aktivt med å formidle kunnskap om syn og øyehelse i mediene, og å hjelpe mediene til å komme i kontakt med fagmiljøene.

Optikere som står frem i mediene og forteller om syn og synsfunksjonen på en god måte, driver god folkeopplysning. De siste årene er optikerens rolle som ekspert på synsrelaterte spørsmål styrket gjennom ulik medieoppmerksomhet. Forbundet er glad for at vi i bransjen har optikere og synsforskere som ikke skjuler seg for media.

Les mer om trege formidlingstrege forskere på Aftenpostens nettside.