Førerkort: Endringer etter nyttår

Det vil komme endringer i veilederen til førerkortforskriften, ifølge Helsedirektoratet. Optikere skal blant annet igjen krysse av om fører skal bruke briller eller ikke. Men frem til nyttår er praksis uendret.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Foretar justeringer

En ny attest vil erstatte den forrige, med et eget punkt om bruk av briller, som optikere skal krysse av.

Teksten i veilederen vil også bli skrevet om, slik at den skal bli lettere å forstå. Det vil dessuten komme innholdsmessige endringer i veilederen, den skal legges tettere opp mot forskriften.

I tillegg skal det lages en ny og enklere beskrivelse av vurdering av synsfelt. Det vil også komme presiseringer om mer utfyllende opplysninger om måling av kontrastsyn.

Dette ble Norges Optikerforbund informert om i et møte med Helsedirektoratet før helgen. I møtet deltok Knut Luraas, Per Lundmark og Hans Torvald Haugo fra NOF.

Men, frem til nyttår blir det ingen endringer. Norges Optikerforbund vil holde medlemmene oppdatert.