Første verdenskongress

Utdanning og helse var nøkkelord for verdens første optometrikongress og generalforsamlingen i World Council of Optometry i Colombia sist helg. Hvordan skal man få optometrien fremover for å gi god synshjelp- i hele verden?

Fra hele verden
Hovedpunkter fra generalforsamlingen i World Council of Optometry var utdanning av optikere og regulering av yrket. Men viktigheten av å bygge gode nasjonale organisasjoner har også stor betydning, mener WCO.

Spørsmålet er dessuten hvordan man kan sette optometri på den generelle helseagendaen i verden.

2,5 milliarder mennesker i verden har behov for synshjelp, men langt fra alle får det.

På generalforsamlingen ble det utnevnt medlemmer til tre komiteer; education, public health og standers commitee. Per Kristian (Pelle) Knudsen fra Norges Optikerforbund sitter i sistnevnte.

WCO har nå sin tredje kvinnelige president på rad, Susan Cooper. WCO vil nå bli leder med sekretariat i USA, det har frem til nå vært i London.  

På selve World Congress of Optometry var det 2100 registrerte deltakere, og det ble arrangert en stor optisk messe i tilknytning til arrangementet.

Vi kommer tilbake med nyheter og oppsummering av arrangementet, og du kan lese mer på nettsidene til WCO:

 

Les mer her!