Frist for Optikeren

Ny utgave av Fagtidsskriftet Optikeren er i produksjon og materiellfrist er 10. januar. Så send inn kryssordløsning, bransjenytt eller leserbrev nå! Dette blir en spesiell utgave av Optikeren med 12-siders årsmelding for Norges Optikerforbund inkludert inne i bladet.

Kari Anne Jahr er en av dem du møter i siste utgave av Optikeren (Foto: Trude Elisabeth Henrichsen)

Nytt design

De senere årene har årsmeldingen blitt trykket opp som en egen trykksak og blitt plastpakket sammen med program for fagkonferansen i februarutsendelsen av Optikeren.

Slik blir det ikke i år. 

– Vi har jobbet med helt ny design for årsmeldingen, slik at denne blir strammere, penere og mer tilgjengelig som 12 sider inne i tidsskriftet, sier redaktør Dag Øyvind Olsen.

Ønsker du å annonsere i denne viktige utgaven, er det bare å ta kontakt med stina@optikerforbund.no! Kontakt også Stina dersom du har spørsmål om levering/uteblitt blad.

Redaksjonelle henvendelser, bransjenytt og kryssordløsninger sendes dag@optikerforbund.no

Frist for redaksjonelt stoff er 10. januar og 20. januar for annonser.