Fyrverkeri: Kan bli innstramming

Fire personer fikk alvorlig øyeskade etter årets nyttårsfyrverkeri. Statistikk viser at antallet øyeskader etter fyrverkeri har vært ganske stabilt de siste 10 årene. Myndighetene vurderer strengere regulering av privatpersoners bruk av fyrverkeri.

FYRVERKERI: Vakkert å se på, farlig å komme for nært (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Enda et år med øyeskader etter fyrverkeri

Ifølge en pressemelding fra Norsk brannvernforening fikk 15 personer øyeskader etter fyrverkeri på nyttårsaften. For fire var skadene alvorlige. Det betyr at de kan forvente at synet blir betydelig redusert, sier overlege Nils Bull ved Haukeland universitetssjukehus.

Ingen av de skadde brukte beskyttelsesbriller.

Norges Optikerforbund har i alle år vært opptatt av å formidle viktigheten av trygg bruk ved å beskytte øynene når fyrverkeri skytes opp.

Statistikk med tall tilbake fra 2010 viser at 147 personer har fått skade på øyne på grunn av fyrverkeri de siste 10 årene. Av disse tilfellene har 48 vært karakterisert som alvorlige fra medisinsk hold.

I fjor gjennomførte Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) en spørreundersøkelse  som viste at 64 prosent ønsket større begrensninger på privat bruk av fyrverkeri.  Nær halvparten, 48 prosent, ønsket et forbud.

DSB har sendt en anbefaling til Justisdepartementet der de ber om en strengere regulering og eventuelt forbud mot privat fyrverkeri. DSB har foreslått at det etableres en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å se på dette.