Ønsker å kutte ventetid

Øyeavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus deltar nå i et prosjekt der målet er dramatiske kutt i ventetiden. I snitt kan ventetiden for pasienter ved norske sykehus kuttes med 87 prosent, viser studie.

Øyeavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus (Foto: Helse Bergen)

Tiltaket er et enkelt grep

I år skal tre avdelinger ved Haukeland universitetssjukehus prøve ut en spesiell modell.

I dag er det diagnosen som bestemmer når du får time på sykehuset. De som er friske nok, må vente – og ofte lenge, i opptil et år i verste fall.

I den nye modellen er poenget at alle får første tilgjengelige time, etter tur. Ingen skal måtte vente unødvendig.

De som har hast, går utenom denne køen.

– Det er ikke ressursmangel som gjør at vi har lange ventelister, men måten vi organiserer pasientkøene på, sier daglig leder Magne Myrtveit i firmaet Dynaplan. Det er dette selskapet som hjelper Haukeland med det nye opplegget, melder NRK.

I en artikkel publisert av Folkehelseinstituttet, skriver helseforsker Solbjørg Makalani Myrtveit Sæther at i gjennomsnitt er det mulig å kutte ventetiden for pasienter ved norske sykehus med hele 87 prosent.

Norges Optikerforbund applauderer tiltaket.

– Vi har alt for lange ventelister her i Norge og kanskje kan et enkelt grep gjøre noe med det. For at opplegget skal fungere etter hensikten, er det viktig at det skrives gode og presise henvisninger. På den måten kan hastepasienter kan gå utenom denne køen, sier generalsekretær og fagsjef Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Les saken hos NRK her