Generalforsamling i Synsinformasjon

For første gang i historien er det holdt digital generalforsamling i Synsinformasjon. Valg, kontingent og budsjett for 2021 ble vedatt.

Skjermdump fra generalforsamlingen som ble holdt tirsdag formiddag.

282 medlemsbedrifter var representert på generalforsamlingen, en del av dem ved fullmakter.

Styreleder Trine Johnsen innledet ved et tilbakeblikk på 2019. Hun tok for seg arbeidet med PR/informasjon om syn, rekruttering til optikeryrket og politisk arbeid.

Styrelederen trakk også frem det  gode bransjesamarbeidet som er gjort i forbindelse med Covid 19-pandemien i vår.

Generalforsamlingen vedtok at medlemsavgiften for neste år reduseres med 200 kroner til 6400 kroner.

Neste års generalforsamling skal holdes i Trondheim, mens det ble vedtatt at Stavanger blir vertsby i 2022.

Budsjettrammen for 2021 ble godkjent og det ble valgt inn to nye styremedlemmer. Det nye styret i Synsinformasjon ser slik ut:

Trine Johnsen (leder)

Nicolai Krogh (nestleder)

Kathrine Ayling

Øystein Dalen (nytt styremedlem)

Kåre Olav Torgersen (nytt styremedlem)

Rolf Einar Bøgeberg (fast møtende varamedlem)

Simon Dørheim (møter fast i kraft av å være styreleder i Norges Optikerforbund)