Gi innspill: Nye faglige retningslinjer

Det skal lages nye nasjonale retningslinjer for utdanningen av optikere. Programgruppen som nå jobber med dette trenger innspill. Hva behøver en optiker å kunne mer av eller mindre av i fremtiden? Hva skal en optiker bidra med i helsetjenesten? Alle kan komme med innspill!

Bachelorutdanningen for optikere er under revisjon (Foto: Dag Øyvind Olsen).

Viktig arbeid for fremtidens optikere

De nye nasjonale retningslinjene skal utformes gjennom et samarbeid mellom universitets- og høgskolesektoren og tjenestene, og de gjelder alle utdanningene innen helse- og sosialfag.

Arbeidet med rammeplanene for optikerutdanningen startet i februar. I programgruppen sitter Bente Monica Aakre (leder), Christian Haukebø (nestleder), Arnulf Myklebust, Kathinka Jeber, Peter Lewis og Kine Høiby.

Over sommeren skal denne gruppen levere et utkast til retningslinjer for utdanningen, som så skal ut på høring. Retningslinjene skal vedtas av Kunnskapsdepartementet i 2019, og de iverksettes ved studieåret 2020/21.

Nå trenger programgruppen for optikerutdanningen (Bachelorstudiet) innspill.

– Alle kan komme med innspill. Det er viktig for oss å vite hva bransjen og brukere av optikertjenester mener om utdanning, sier Kathinka Jeber.

Hun sier det er verdifullt å få innspill om hvordan dagens optikerutdanning oppfattes og hva man ønsker for fremtiden. Hva ønsker man mer av eller mindre av? Og hva skal optikere bidra med i helsetjenesten i fremtiden?

Innspillene sendes inn via et skjema på regjeringens nettsider, men de mottas av programgruppen, som utarbeider retningslinjer. Departementet leder kun prosessen.

Første utkast fra programgruppen skal leveres medio august, og gruppen setter pris på å få innspill så raskt som mulig.

-Dette er et spennende og viktig arbeid. Vi ber derfor om hjelp fra alle som er interessert i optikerutdanningen og faget vårt om å bidra med innspill, sier Kathinka Jeber.

Klikk her for å komme til prosjektets hjemmeside, der det er en egen innspillknapp.