Glaucoma Surgery

”Glaucoma Surgery” er tittelen på en bok skrevet av Paolo Bettin og Peng Tee Khaw. Boka anbefales for alle som arbeider med glaukompasienter. Øyelege Jon Klokk Slettedal ved Oslo universitetssykehus har skrevet bokanmeldelse i Tidskriftet for Den norske legeforening.

 

Innholdet kan deles i 3 deler:

 


  • Operasjonsteknikker


  • Nyere metoder og utstyr


  • Spesielt krevende kliniske former 

Da det er mange forfattere er boka preget av ulik språkbruk og ulik form. Likevel mener Slettedal at boka er helhetlig uten for mye gjentakelser.

 

Et kapittel omhandler de problemer bruk av øyedråper kan gi, spesielt irritasjon og inflammasjon av øyets overflate. Dette vil være nyttig kunnskap for optikere som ofte møter disse pasientene i forbindelse med refraksjon.

 

Les mer om boka på tidsskriftets nettsider.