Gratulerer, doktor Luraas!

Fra nå av er det ikke korrekt å skrive optiker MSc Knut Luraas. Bransjen kan ønske velkommen til og gratulere en ny doktor i faget! Knut Luraas har fått sin doktorgrad godkjent. Norges Optikerforbund ønsker å gratulere!

 

Dette å bo i Telemark og studere ved Cardiff har gitt Knut noen utfordringer. Han har merket at selv med telefon og e-post blir avstanden til veileder lang. Knut har satt pris på å møte veilederen ansikt til ansikt. I en artikkel i Optikeren 5/2011 forteller han også om nytten av å kunne kontakte fagmiljøet ved Høgskolen i Buskerud.

 

Selv om Knut har brukt mye tid på sine studier, går han langt i å si at andre bør følge i hans fotspor. – Optometrifagets utvikling er som for andre fagområder avhengig av kontinuerlige kunnskapsløft, sier Knut. Et godt grunnlag før en begynner å forske, for eksempel via en mastergrad i synsvitenskap, mener han er fornuftig.

 

Norske optikere bør være stolte av Knut Luraas og det han har oppnådd. Han har i alle år praktisert optometri og er således et eksempel på at de daglige møtene med pasienter ikke er til hinder for å finne svar på spørsmål via dokumentert forskning. Norges Optikerforbund tror at det vil være viktig for profesjonen at vi får flere som ham: Gode klinikere som via mastergrad eller doktorgrader finner svar på faglige spørsmål som vi alle har nytte av.

 

Knut er også opptatt av at en må fortelle ting en vet. Han anser det som en forskers plikt å formidle sin kunnskap. Et betydelig arbeid i Norges Optikerforbunds Forskningsutvalg de siste årene viser at Knut virkelig mener dette.