Gratulerer Randi Mork!

Randi Mork har gjennomført sin doktorgradsdisputas med glans. Hun har sett på effekter av direkte blending og interaksjon mellom det visuelle systemet og muskelskjelettsystemet ved dataarbeid.

Randi Mork under doktorgradsdisputasjen ved UNB fredag (Foto: Hanne-Mari Schiøtz Thorud)

Et viktig fagfelt

Flere års arbeid har resultert i en glitrende presentasjon og forsvar av doktorgraden. Disputasen ble holdt på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (Ås) på fredag.

Randi Mork er universitetslektor og ansatt ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge på Kongsberg.

Hennes interesseområder er visuell ergonomi, arbeidsplassbelysning, sammenheng mellom synsforhold og muskelskjelettsystemet, universell utforming, barns motoriske utvikling, fysisk aktivitet, kropp og helse.

Mork underviser i visuell ergonomi, motorisk utvikling og læring, anatomi og fysiologi, samt bevegelseslære.

Som veiledere har Randi Mork hatt professor Camilla Ihlebæk, førsteamanuensis Hanne-Mari Schiøtz Thorud, førsteamanuensis Per Lundmark, og førsteamanuensis Knut Inge Fostervold. De representerer Universitetet for Natur og biovitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Oslo.

Til opponenter hadde Randi Mork professor Hans Olav Richter fra Gävle universitet i Sverige og Hillevi Hemphälä fra Lund universitet i Sverige.

Vi gratulerer Randi Mork med vel gjennomført disputas!